Obec Únehle
ObecÚnehle

Obecně závazná vyhláška obce Únehle č. 2/2019, o poplatku za komunální odpad.

Obec Únehle

Obecně závazná vyhláška obce Únehle č. 2/2019, o poplatku za komunální odpad.

 

 

Zastupitelstvo obce Únehle se na svém zasedání dne 1.12 2019 usnesením č. 8/2019 usneslo vydat na základě § 17a odst. 1 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Obec touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, který vzniká na území obce Únehle.

 

Čl. 2

Správa poplatku

 

(1) Správu poplatku vykonává obec Únehle.

 

(2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky[1].

 

Čl. 3

Sazba poplatku

 

Sazba poplatku je stanovena na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti.

 

Objem nádoby

Četnost vývozu

Počet výsypů

Výše poplatku v Kč

60 litrů

1 x za 14 dní

26

960

110 - 120 litrů

1x týdně

52

2500

110 - 120 litrů

1 x za 14 dní

26

1350

110 - 120 litrů

standart = říjen - duben 1 x týdně / květen - září 1 x 14 dní

40

1850

240 litrů

1 x týdně

52

5000

240 litrů

1 x za 14 dní

26

2600

 

 

 

 

Čl. 4

Splatnost poplatku

 

  1. Plátce poplatku uhradí poplatek, jehož výše v příslušném kalendářním roce, či jeho části, nepřevyšuje částku 1 000 Kč, jednorázově do 15. 2. příslušného kalendářního roku, příp. do 15tého  dne měsíce následujícího po ohlášení změny rozhodné pro stanovení poplatku. Po zaplacení poplatku obdrží poplatník popř. plátce známku k vývozu komunálního odpadu.

 

  1. Plátce poplatku uhradí poplatek, jehož výše v příslušném kalendářním roce převyšuje částku 1.000 Kč, ve dvou splátkách v následujících termínech:

a)  50 % do 15. 2. příslušného kalendářního roku      

b)  50% do 30. 4. příslušného kalendářního roku

Známku k vývozu komunálního odpadu obdrží poplatník popř. plátce po zaplacení první splátky.

 

  1. Pokud povinnost platit poplatek vznikla v průběhu kalendářního roku, je povinen jej uhradit do jednoho měsíce od vzniku této povinnosti, přičemž výše poplatku se poměrně sníží o část připadající na počet celých kalendářních měsíců před vznikem této povinnosti.

 

Čl. 5

Všeobecná ustanovení

Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahují zvláštní předpisy[2].

 

 

Čl. 6

Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Únehle č. 2/2013, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad, ze dne 6. 3. 2013.

 

Čl. 7

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2020.

 

 

 

 

            ...................................                                                       ..........................................

                  místostarosta                                                                              starosta

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední i elektronické desce dne:  15.12.2019

Sejmuto z úřední desky dne: 

Zveřejnění obecně závažné vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

[1] § 17a odst. 2 zákona č. 185/2001, o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

[2] zákon  č.  280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Zodpovídá: Správce Webu

Úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, úterý 29. 11. 2022
slabý déšť 4 °C 2 °C
středa 30. 11. slabý déšť 5/4 °C
čtvrtek 1. 12. slabý déšť 5/3 °C
pátek 2. 12. polojasno 3/0 °C