Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 10. 2017

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, během dne až zataženo, místy přeháňky. Denní teploty 8 až 12°C, místy 14°C. Noční teploty 7 až 3°C.

Navigace

Obsah

Zpět

Uzavírka

MĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍBRO
Odbor výstavby a územního plánování
Masarykovo náměstí 1, 349 01 STŘÍBRO
Tel. +420 374 801 111, Fax +420 374 801 331, Email: posta@mustribro.cz
Čj: 489/OVÚP/17/Jk Ve Stříbře dne 15.03.2017
E.č. písemnosti: 5594/17-STRIBRO
Oprávněná úřední osoba: Radka Jirková, Bc. Vladislav Hanzlíček
Vyřizuje: Radka Jirková
Tel: 374801146, Email: jirkova@mustribro.cz
Oznámení o zahájení správního řízení
Městský úřad Stříbro, odbor výstavby a územního plánování (dále jen „OVÚP“), jako
příslušný silniční správní úřad (dále jen „ SSÚ“), podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
pozemních komunikacích“), obdržel dne 09.03.2017 žádost organizace AUTOMOTO KLUB
Stříbro, P.O.Box 32, 349 01 Stříbro, IČ: 006 69 521 o povolení úplné uzavírky silnice
II/193 ve Stříbře, v úseku km cca 47,850 – 48,360 (terén Sv. Petra po křižovatku se silnicí
III/19331 Butov –Únehle), za účelem pořádání motokrosových závodů, se stanovenou
objízdnou trasou:
po silnici III/19326 Kšice – Trpísty - II/193 Erpužice – Únehle a v opačném směru,
kde dalšími účastníky řízení jsou Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18,
306 13 Plzeň, IČ: 720 53 119, Provozní středisko Tachov, se sídlem Soběslavova 1264, 349
01 Stříbro, Obec Trpísty, Trpísty 18, 349 01 Stříbro, IČ: 005 73 710, Obec Kšice, Kšice 45,
349 01 Stříbro, IČ: 008 69 023, Obec Erpužice, Erpužice 1, 349 01 Stříbro, IČ: 002 59 811 a
obec Únehle, Únehle 6, 349 01 Stříbro, IČ: 005 73 701 a město Stříbro, Masarykovo
náměstí 1, 349 01 Stříbro, IČ: 002 60 177.
Úplná uzavírka je plánována ve dnech: 06.05.2017 od 7.00 – 19:00 hod
18.06.2017 od 7:00 – 19:00 hod
20.08.2017 od 7:00 – 19:00 hod
15.10.2017 od 7:00 – 19:00 hod
Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.
Městský úřad Stříbro, OVÚP, SSÚ podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), uvědomuje jemu známé účastníky
řízení o zahájeném správním řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším odborem vedeno
podle § 24 zák. č. 13/1997 Sb., o PK a ustanovení § 39 odst. 4 jeho prováděcí vyhlášky
č. 104/1997 Sb., v platném znění zákona o pozemních komunikacích.
Účastníci správního řízení mají právo vyjádřit svá stanoviska k řízení, navrhovat důkazy,
činit jiné návrhy, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním a to nejpozději do
10 dnů od doručení. Účastníci řízení mají rovněž právo nahlížet do spisu v budově
Městského úřadu Stříbro, Masarykovo nám. 63, v kanceláři č.204.
V případě, že za účastníka řízení – právnickou osobu bude jejím jménem činit úkony v řízení
její zaměstnanec pověřený k tomu statutárním orgánem právnické osoby, musí tento
zaměstnanec dle § 30 odst. 5 správního řádu prokázat své oprávnění.
Dle § 33 odst. 1 správního řádu má účastník řízení právo zvolit si zmocněnce. Zmocnění
k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník řízení
současně pouze jednoho zmocněnce.
Bc. Vladislav Hanzlíček v.r.
vedoucí odboru výstavby Za správnost vyhotovení:
a územního plánování Radka Jirková
Obdrží:
Účastníci řízení:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
AUTOMOTO KLUB Stříbro, P.O.Box 32, 349 01 Stříbro
Obec Trpísty, Trpísty 18, 349 01 Stříbro
Obec Kšice, Kšice 45, 349 01 Stříbro
Obec Erpužice, Erpužice 1, 349 01 Stříbro
Obec Únehle, Únehle 6, 349 01 Stříbro
Město Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
Dotčený orgán:
Policie ČR, KŘPK, DI Tachov, Plánská 2032, 347 01 Tachov
Na vědomí:
ČSAD AUTOBUSY Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň
vlastní k založení do spisu
Vypraveno dne:

Vyvěšeno: 22. 3. 2017

Datum sejmutí: 31. 12. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět