Aktuální počasí

Počasí dnes:

27. 5. 2018

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 26 až 30°C. Noční teploty 16 až 12°C.

Navigace

Obsah

Zpět

Závěrečný účet Stříbrský region za rok 2016

sestavená k 31.12.2016, (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 30.1.2017 10:51:08

 

 

Název účetní jednotky:

 Stříbrský region

Sídlo:

 Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro

 

     

 

 územní samosprávný celek

Právní forma:

IČO

: 69458201

       A.1.  Informace podle §7 odst.3 zákona

   Organizace nepřetržitě pokračuje ve své činnosti

       A.2.  Informace podle §7 odst.4 zákona

   Organizace dodržuje stanovení položek dané zvláštním předpisem

       A.3.  Informace podle §7 odst.5 zákona

   Účetní jednotka účtuje v plném rozsahu

   organizace používá pevný kurz pro měnu EUR  25,23 Kč

FENIX, Výkaznictví 8.01.016

Strana 1

Tisk: 10.3.2017 9:31:14

 

 

Příloha č. 9 závěrečného účtu Stříbrského regionu za rok 2016

Příloha účetní závěrky

 

 

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.1.2017 10:51:08

Název účetní jednotky:

 Stříbrský region

Sídlo:

 Masarykovo náměstí 1

     

 349 01 Stříbro

 územní samosprávný celek

Právní forma:

IČO

: 69458201

       A.4.  Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

položky

Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

Pod

rozvahový

účet

P.I. 

 Majetek a závazky účetní jednotky

    1.

 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                       

901

    2.

 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                         

902

    3.

 Vyřazené pohledávky                                                            

905

    4.

 Vyřazené závazky                                                              

906

    5.

 Ostatní majetek                                                               

909

P.II.

 Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů

    1.

 Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů                                     

911

    2.

 Kr. podm. závazky z předfin. transferů                                        

912

    3.

 Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů                                     

913

    4.

 Kr. podm. závazky ze zahran. transferů                                        

914

    5.

 Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů                                      

915

    6.

 Ostatní kr. podm. závazky z transferů                                         

916

P.III.

 Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

    1.

 Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou    

921

    2.

 Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou    

922

    3.

 Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce 

923

    4.

 Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce 

924

    5.

 Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 

925

    6.

 Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 

926

P.IV.

 Další podmíněné pohledávky

    1.

 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku       

931

    2.

 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku       

932

    3.

 Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                

933

    4.

 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                

934

    5.

 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                             

939

    6.

 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                              

941

    7.

 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                     

942

    8.

 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                     

943

    9.

 Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                  

944

   10.

 Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                  

945

   11.

 Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení   

947

   12.

 Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení   

948

P.V. 

 Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů

  

      1 901 596,00

    1.

 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                   

951

    2.

 Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                      

952

    3.

 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                     

953

    4.

 Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                         

954

    5.

 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                           

955

      1 901 596,00

    6.

 Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                              

956

P.VI.

 Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

    1.

 Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                          

961

    2.

 Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                          

962

    3.

 Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                            

963

FENIX, Výkaznictví 8.01.016

Strana 2

Tisk: 10.3.2017 9:31:14

 

 

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.1.2017 10:51:08

Název účetní jednotky:

 Stříbrský region

Sídlo:

 Masarykovo náměstí 1

     

 349 01 Stříbro

 územní samosprávný celek

Právní forma:

IČO

: 69458201

       A.4.  Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

položky

Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

Pod

rozvahový

účet

    4.

 Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                            

964

    5.

 Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce  

965

    6.

 Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce  

966

    7.

 Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 

967

    8.

 Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 

968

P.VII.

 Další podmíněné závazky

    1.

 Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku         

971

    2.

 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku         

972

    3.

 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                   

973

    4.

 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                   

974

    5.

 Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                           

975

    6.

 Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                           

976

    7.

 Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.

978

    8.

 Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.

979

    9.

 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových             

981

   10.

 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových             

982

   11.

 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                  

983

   12.

 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                 

984

   13.

 Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.

985

   14.

 Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.

986

P.VIII

. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

    1.

 Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                                           

991

    2.

 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                                            

992

    3.

 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                                           

993

    4.

 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                                           

994

    5.

 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                        

999

      1 901 596,00

FENIX, Výkaznictví 8.01.016

Strana 3

Tisk: 10.3.2017 9:31:14

 

 

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.1.2017 10:51:08

Název účetní jednotky:

 Stříbrský region

Sídlo:

 Masarykovo náměstí 1

     

 349 01 Stříbro

 územní samosprávný celek

Právní forma:

IČO

: 69458201

       A.5.  Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

   organizace není zapsána v obchodním rejstříku ani v žádném jiném veřejném rejstříku

FENIX, Výkaznictví 8.01.016

Strana 4

Tisk: 10.3.2017 9:31:14

 

 

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.1.2017 10:51:08

Název účetní jednotky:

 Stříbrský region

Sídlo:

 Masarykovo náměstí 1

     

 349 01 Stříbro

 územní samosprávný celek

Právní forma:

IČO

: 69458201

       A.6.  Informace podle § 19 odst.6 zákona

FENIX, Výkaznictví 8.01.016

Strana 5

Tisk: 10.3.2017 9:31:14

 

 

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.1.2017 10:51:08

Název účetní jednotky:

 Stříbrský region

Sídlo:

 Masarykovo náměstí 1

     

 349 01 Stříbro

 územní samosprávný celek

Právní forma:

IČO

: 69458201

       B.1.  Informace podle § 66 odst.6

       B.2.  Informace podle § 66 odst.8

       B.3. Informace podle § 68 odst. 3

FENIX, Výkaznictví 8.01.016

Strana 6

Tisk: 10.3.2017 9:31:14

 

 

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.1.2017 10:51:08

Název účetní jednotky:

 Stříbrský region

Sídlo:

 Masarykovo náměstí 1

     

 349 01 Stříbro

 územní samosprávný celek

Právní forma:

IČO

: 69458201

       C.    Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo

položky

Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

C.1. 

 Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2. 

 Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti  

        136 496,01

        136 496,01

FENIX, Výkaznictví 8.01.016

Strana 7

Tisk: 10.3.2017 9:31:14

 

 

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.1.2017 10:51:08

Název účetní jednotky:

 Stříbrský region

Sídlo:

 Masarykovo náměstí 1

     

 349 01 Stříbro

 územní samosprávný celek

Právní forma:

IČO

: 69458201

       D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

       D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

       D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

       D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

       D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

       D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

       D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

FENIX, Výkaznictví 8.01.016

Strana 8

Tisk: 10.3.2017 9:31:14

 

 

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.1.2017 10:51:08

Název účetní jednotky:

 Stříbrský region

Sídlo:

 Masarykovo náměstí 1

     

 349 01 Stříbro

 územní samosprávný celek

Právní forma:

IČO

: 69458201

       E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

Částka

FENIX, Výkaznictví 8.01.016

Strana 9

Tisk: 10.3.2017 9:31:14

 

 

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.1.2017 10:51:08

Název účetní jednotky:

 Stříbrský region

Sídlo:

 Masarykovo náměstí 1

     

 349 01 Stříbro

 územní samosprávný celek

Právní forma:

IČO

: 69458201

       E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

Doplňující informace

Částka

FENIX, Výkaznictví 8.01.016

Strana 10

Tisk: 10.3.2017 9:31:14

 

 

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.1.2017 10:51:08

Název účetní jednotky:

 Stříbrský region

Sídlo:

 Masarykovo náměstí 1

     

 349 01 Stříbro

 územní samosprávný celek

Právní forma:

IČO

: 69458201

       E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

Doplňující informace

Částka

FENIX, Výkaznictví 8.01.016

Strana 11

Tisk: 10.3.2017 9:31:14

 

 

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.1.2017 10:51:08

Název účetní jednotky:

 Stříbrský region

Sídlo:

 Masarykovo náměstí 1

     

 349 01 Stříbro

 územní samosprávný celek

Právní forma:

IČO

: 69458201

       E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

Doplňující informace

Částka

FENIX, Výkaznictví 8.01.016

Strana 12

Tisk: 10.3.2017 9:31:14

 

 

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.1.2017 10:51:08

Název účetní jednotky:

 Stříbrský region

Sídlo:

 Masarykovo náměstí 1

     

 349 01 Stříbro

 územní samosprávný celek

Právní forma:

IČO

: 69458201

Ostatní fondy

       F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Položka

Číslo

Název

G.I. 

 Počáteční stav fondu k 1.1.

G.II.

 Tvorba fondu

    1.

 Přebytky hospodaření z minulých let

    2.

 Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce

    3.

 Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních  fondů

    4.

 Ostatní tvorba fondu

 Čerpání fondu

G.III.

 Konečný stav fondu

G.IV.

FENIX, Výkaznictví 8.01.016

Strana 13

Tisk: 10.3.2017 9:31:14

 

 

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.1.2017 10:51:08

Název účetní jednotky:

 Stříbrský region

Sídlo:

 Masarykovo náměstí 1

     

 349 01 Stříbro

 územní samosprávný celek

Právní forma:

IČO

: 69458201

Stavby

       G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

 

 

Číslo

položky

Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

BRUTTO

KOREKCE

NETTO

 Stavby                                      

G.   

      7 433 049,20

      7 334 553,20

        545 118,00

      7 879 671,20

 Bytové domy a bytové jednotky

G.1. 

 Budovy pro služby obyvatelstvu

G.2. 

 Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

G.3. 

 Komunikace a veřejné osvětlení              

G.4. 

      7 433 049,20

      7 334 553,20

        545 118,00

      7 879 671,20

 Jiné inženýrské sítě

G.5. 

 Ostatní stavby

G.6. 

FENIX, Výkaznictví 8.01.016

Strana 14

Tisk: 10.3.2017 9:31:14

 

 

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.1.2017 10:51:08

Název účetní jednotky:

 Stříbrský region

Sídlo:

 Masarykovo náměstí 1

     

 349 01 Stříbro

 územní samosprávný celek

Právní forma:

IČO

: 69458201

Pozemky

       H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

 

 

Číslo

položky

Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

BRUTTO

KOREKCE

NETTO

 Pozemky

H.   

 Stavební pozemky

H.1. 

 Lesní pozemky

H.2. 

 Zahrady, pastviny, louky, rybníky

H.3. 

 Zastavěná plocha

H.4. 

 Ostatní pozemky

H.5. 

FENIX, Výkaznictví 8.01.016

Strana 15

Tisk: 10.3.2017 9:31:14

 

 

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.1.2017 10:51:08

Název účetní jednotky:

 Stříbrský region

Sídlo:

 Masarykovo náměstí 1

     

 349 01 Stříbro

 územní samosprávný celek

Právní forma:

IČO

: 69458201

       I.    Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo

položky

Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

I.   

 Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. 

 Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. 

 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

FENIX, Výkaznictví 8.01.016

Strana 16

Tisk: 10.3.2017 9:31:14

 

 

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.1.2017 10:51:08

Název účetní jednotky:

 Stříbrský region

Sídlo:

 Masarykovo náměstí 1

     

 349 01 Stříbro

 územní samosprávný celek

Právní forma:

IČO

: 69458201

       J.    Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo

položky

Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

J.   

 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. 

 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. 

 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

FENIX, Výkaznictví 8.01.016

Strana 17

Tisk: 10.3.2017 9:31:14

 

 

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.1.2017 10:51:08

Název účetní jednotky:

 Stříbrský region

Sídlo:

 Masarykovo náměstí 1

     

 349 01 Stříbro

 územní samosprávný celek

Právní forma:

IČO

: 69458201

       K.    Doplňující informace k poskytnutým garancím

       K.1.    Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

 

 

 

 

 

 

 IČO účetní

 

 

 

  jednotky -

 

ní jednotky -

Název účet

 

  věřitele

 

tele

věři

 

       1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Celková výše

 

 

 

 

 

 

     IČO

Druh

plnění

Výše

Datum

Nominální

Datum

 

 

     účetní

dluhového

ručitelem od

plnění

plnění

hodnota

poskytnutí

ní jednotky -

Název účet

 

  jednotky -

nástroje

poskytnutí

ručitelem

ručitelem

zajištěné

garance

níka

dluž

 

   dlužníka

 

garance

v daném roce

v daném roce

pohledávky

 

 

 

 

       3

10

9

8

7

6

5

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       K.2.    Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

 

 

 

 

 

 

 IČO účetní

 

 

 

  jednotky -

 

ní jednotky -

Název účet

 

  věřitele

 

tele

věři

 

       1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Celková výše

 

 

 

 

 

 

     IČO

Druh

plnění

Výše

Datum

Nominální

Datum

 

 

     účetní

dluhového

ručitelem od

plnění

plnění

hodnota

poskytnutí

ní jednotky -

Název účet

 

  jednotky -

nástroje

poskytnutí

ručitelem

ručitelem

zajištěné

garance

níka

dluž

 

   dlužníka

 

garance

v daném roce

v daném roce

pohledávky

 

 

 

 

       3

10

9

8

7

6

5

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FENIX, Výkaznictví 8.01.016

Strana 18

Tisk: 10.3.2017 9:31:14

 

 

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.1.2017 10:51:08

Název účetní jednotky:

 Stříbrský region

Sídlo:

 Masarykovo náměstí 1

     

 349 01 Stříbro

 územní samosprávný celek

Právní forma:

IČO

: 69458201

       L.    Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

 

 

 

 

 

 

  Základní

 

 

 

 

 

 

 

údaje

 

fáze

Stavební

 

 

 

Dodavatel

 

 

 

 

 

 

 

Datum

 

 

   Projekt

Rok

Rok

Obchodní firma

 

uzavření

Druh

 

ukončení

zahájení

 

 

 

 

smlouvy

projektu

 

      1

7

6

5

4

 

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

majetku

na pořízení

vynaložené

Výdaje

Ocenění

 

 

 

 

 

 

 

pořizovaného

 

   Projekt

 

Celkem

t-1

t-2

t-3

t-4

majetku dle

 

 

 

 

 

 

 

smlouvy

 

      1

 

13

12

11

10

9

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

upnost

Platby za dost

 

v tom:

 

v tom:

 

v tom:

 

 

 

 

Výdaje na

 

Výdaje na

 

Výdaje na

 

 

 

 

   Projekt

pořízení

t-2

pořízení

t-3

pořízení

t-4

Konec

Počátek

 

majetku

 

majetku

 

majetku

 

 

 

 

      1

21

20

19

18

17

16

15

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zadavatele

plnění

platby       a

Další

 

upnost

Platby za dost

 

 

 

 

 

 

Výdaje na

v tom:

 

 

 

 

 

 

 

pořízení

Výdaje na

 

 

   Projekt

Celkem

t-1

t-2

t-3

t-4

majetku

pořízení

t-1

 

 

 

 

 

 

celkem

majetku

 

 

      1

29

28

27

26

25

24

23

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisový záznam:

FENIX, Výkaznictví 8.01.016

Strana 19

Tisk: 10.3.2017 9:31:14

 

Vyvěšeno: 4. 5. 2017

Datum sejmutí: 30. 6. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět